logo
Menu podmiotowe
Przedmiot dzia艂alno艣ci i kompetencje

Przedmiot dzia艂alno艣ci i kompetencje
Przedmiotem dzia艂alno艣ci szko艂y jest nauczanie i wychowanie uczni贸w. Szczeg贸艂owe cele i zadania okre艣la statut szko艂y.
Przedmiotem dzia艂alno艣ci szko艂y jest nauczanie i wychowanie uczni贸w.
Szczeg贸艂owe cele i zadania okre艣la statut szko艂y.

Najwa偶niejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: skre艣lenie ucznia z listy uczni贸w, indywidualny program lub tok nauki, zwolnienie ucznia z zaj臋膰 wychowania fizycznego.

Ocenianie, promowanie i egzaminowanie uczni贸w odbywa si臋 na zasadach okre艣lonych w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunk贸w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni贸w i s艂uchaczy w szko艂ach publicznych .
W sprawach dotycz膮cych oceniania i promowania nie prowadzi si臋 post臋powania administracyjnego i nie stosuje si臋 Kodeksu post臋powania administracyjnego.
Podstawa programowa okre艣lona jest w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta艂cenia og贸lnego w r贸偶nych typach szk贸艂 ( z p贸藕niejszymi zmianami).
Tekst rozporz膮dzenia z za艂膮cznikami
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 89258